Powtórzenia leków

Powtórzenia leków – należy zgłaszać pielęgniarce, pacjent otrzyma kod recepty poprzez sms